BON'A PARTE-KATALOG | AUTUMN 2023 | SE KATALOGEN HÄR

Tävlingsvillkor

Tävlingar är organiserat av BON'A PARTE - en del av DK COMPANY ONLINE A/S, Thrigesvej 2, 7430 Ikast, Danmark. I fall där tävlingen hålls på Facebook eller Instagram, är dessa varken administrerat, sponsorerat eller associerat med dessa medier, om inget annat anges tydligt.

Genom att delta i våra tävlingar godkänner du att följa följande villkor och betingelser. Deltagare, som inte följer dessa villkor och betingelser, kommer inte att vara berättigad att vinna de utlovade priserna.

All information om hur du deltar i en tävling kommer att visas utifrån villkoren för varje tävling.

 

VILLKOR

Tävlingarna är öppna för alla över 18 år, bosatta i ett av följande länder: Danmark, Sverige, Tyskland eller Holland. Anställda hos DK COMPANY eller dess dotterbolag får inte delta i tävlingar.

Sluttidpunkten för en tävling kommer alltid att visas i tävlingsannonsen. Alla inslag måste tas emot innan datumet för tävlingen upphör.

BON'A PARTEs social media avdelning kommer att dra en eller flera slumpmässiga vinnare bland alla deltagare, beroende på hur många priser som delas ut.

 

Dragning av vinnare

Efter avslutad tävling kommer BON'A PARTEs social media avdelning dra en eller flera slumpmässiga vinnare bland alla deltagare, beroende på hur många priser som delas ut.

Den eller de lyckliga vinnarna kommer att kontaktas direkt via Instagram, Facebook eller e-mail, beroende på vilken media som tävlingen har ägt rum. När du deltar i en tävling antingen på Facebook eller Instagram, godkänner du samtidigt att du får bli kontaktad genom dessa medier, om detta är nödvändigt genom ditt deltagande, samt att ditt namn får publiceras på detta media genom annonsering av den eller de lyckliga vinnarna.

Om BON'A PARTE inte får svar från vinnaren inom 14 dagar efter att berörda personen har informerats, kommer en ny slumpmässig vinnare bli dragen.

Minst 10 deltagare i en tävling är nödvändig för att en vinst ska kunna utlösas.

 


 

VINSTER

Vinsterna kommer alltid att beskrivas i tävlingsannonsen. Detta gäller både typ och antal.

Vinster i form av skor eller kläder kan riskera att bli slutsåld innan tävlingen är avslutad. Om så är fallet kommer den eller de lyckliga vinnarna få lov att välja ett nytt pris efter egen önskan och till motsvarande värde på bonaparte.se.

Om inget annat anges kan vinster i form av skor och kläder inte bytas.

Vinster i form av presentkort och rabattkoder kan endast användas på www.bonaparte.se, om inget annat uttryckligen anges. Kontantrabatt dras alltid av på det billigaste pris och de ska användas på en gång – om inte detta blir gjort försvinner restbeloppet.

Om inget annat anges kan rabattkoder och presentkort också användas på redan nedsatta varor, och det finns inga begränsningar enligt val av fraktleverantör. I de fall där det utlottas presentkort i en annan valuta än den vanliga i det landet där den eller de lyckliga vinnarna bor, kommer värdet bli omräknat efter gällande satser efter tävlingens har avslutats.

 


 

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

När du deltar i en tävling så godkänner du att informationen som anges registreras och förvaras av BON'A PARTE. De informationer som anges i samband med en tävling kommer endast att användas i samband med detta.

BON'A PARTE är skyldig att skydda alla deltagarnas integritet bl a genom att alla uppgifter som överlämnas vid registrering lagras under säkra förhållanden. Uppgifter lagras dessutom endast så länge det finns anledning till detta, och du har rätt till insikt i all data som är registrerad om dig.

Förfrågan om insikt i personuppgifter görs till BON'A PARTE.

Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter på denna sida.

Dessa villkor kan ändras när som helst.

 

Tävlingsvillkor frågeformulär tävling
Genom att besvara frågeformuläret som skickas ut av BON'A PARTE deltar du automatiskt i tävlingen om att vinna ett presentkort på 3 000 SEK  för att shoppa på bonaparteshop.com.  Enkäten och tävlingen arrangeras av BON'A PARTE - en del av DK COMPANY ONLINE A/S, La Cours Vej 6, 7430 Ikast. För att delta i tävlingen om ett presentkort på 3 000 SEK krävs att du har besvarat enkäten. Enkäten kan besvaras från den 6 februari till den 20 februari. Den 21 februari dras en slumpmässig vinnare från alla svar. 

Den lyckliga vinnaren kommer att kontaktas direkt via e-post. Om BON'A PARTE inte får svar från en vinnare inom 4 dagar efter att ha meddelats, kommer en ny vinnare att dras slumpmässigt.

 

Tävlingsvillkor enkät tävling
Genom att delta i enkäten som skickats av BON'A PARTE får man automatiskt en rabattkod på 20% att shoppa för på bonaparteshop.com. Enkäten och tävlingen organiseras av BON'A PARTE - en del av DK COMPANY ONLINE A/S, La Cours Vej 6, 7430 Ikast. Rabattkoden på 20% är villkorad av att man har svarat på enkäten. Rabattkoden kan inte kombineras med andra erbjudanden. Minimiköp 499,-. Enkäten kan besvaras från den 10 juni till den 30 juni.