Login Mandje

BON'A PARTE-CATALOGUS | AUTUMN 2023 | BEKIJK HIER DE CATALOGUS

Privaci Informatie


1. Algemene informatie

1.1 Wanneer u onze websites gebruikt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven, lid wordt van onze klantenclubs of aankopen doet in een van onze online merkenshops, verzamelt DK Company Online A/S  inclusief dochteronderneming DK Company Online BV (hierna "DK Company Online" of "wij", "ons" en "onze") een reeks gegevens over u als individu. Welke informatie DK Company Online verzamelt, welke rechten u heeft, hoe DK Company Online de informatie verwerkt en hoe u contact kunt opnemen met DK Company Online als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens leest u in dit privacy beleid (hierna: "Privacy beleid").

1.2 Wij gebruiken cookies op onze website om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Als u meer wilt lezen over het gebruik van cookies op onze websites of uw toestemming voor het gebruik van uw cookies wilt beheren, kunt u klikken op het cookie-icoontje linksonder op onze websites.

1.3 Het is een voorwaarde voor het gebruik van onze websites, online merkwinkels, het aanmelden voor nieuwsbrieven, klantenclubs of het gebruik van andere diensten dat u het Privacy beleid aanvaardt, anders kunnen wij uw relatie met ons en uw persoonsgegevens niet beheren.

 

2. Gegevensbeheerder

2.1 DK Company Online verwerkt persoonsgegevens in verschillende situaties en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.2 Persoonsgegevens worden begrepen en geïnterpreteerd in overeenstemming met de GDPR, en betekenen alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

2.3 DK Company Online is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in het Privacy beleid.

2.4 Contactgegevens

DK Company Online BV

CVR nr. 19778649

La Cours Vej 6

DK-7430 Ikast

Klantenservice tel: +31 85 2085 660

E-mail: [email protected]

 

3. Onze verwerking van persoonsgegevens

3.1 Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelen wij informatie over u wanneer u onze websites gebruikt. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om u relevante functies en mogelijkheden te bieden, om de inhoud van onze website te personaliseren en voor beveiligingsdoeleinden.

3.2 Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die relevant en adequaat zijn voor de hieronder beschreven doeleinden.

3.3 Contact via e-mail

3.3.1 Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u in de e-mail hebt verstrekt om u te antwoorden.

3.3.2 Het doel van de verwerking van deze gegevens is om u een antwoord te kunnen geven op uw vraag.

3.3.3 De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, op grond waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. Wij hebben er een legitiem belang bij u ondersteuning te bieden met betrekking tot onze diensten en website.

3.4 Inschrijving op de nieuwsbrief

3.4.1 DK Company Online biedt u de mogelijkheid om u aan te melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven. Daarbij verzamelen we informatie over uw e-mailadres, uw naam en de onderwerpen waarin u geïnteresseerd bent.

3.4.2 Het doel van de verwerking van deze gegevens is om u onze nieuwsbrieven toe te sturen.

3.4.3 De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder a) en f), van de GDPR, op grond waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt na toestemming en met het oog op legitieme belangen.

 

3.5 IP-adres

3.5.1 Wanneer u zich inschrijft om onze nieuwsbrief te ontvangen, wordt het IP-adres waarmee u zich inschrijft voor de nieuwsbrief opgeslagen, evenals de datum en het tijdstip waarop u de nieuwsbrief bestelt.

3.5.2 Wij hebben deze informatie nodig als bewijs in geval van misbruik.

3.5.3 De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, op grond waarvan persoonsgegevens kunnen worden verwerkt met het oog op de behartiging van gerechtvaardigde belangen. DK Company Online heeft een legitiem belang bij het leveren van bewijs in gevallen van misbruik.

3.6 Gebruikersgewoonten bij het versturen van nieuwsbrieven

3.6.1 Als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, evalueren wij uw gebruiksgewoonten bij het versturen van nieuwsbrieven. De verzonden e-mails bevatten zogenaamde web beacons of tracking pixels. Voor deze evaluaties combineren wij de verzamelde informatie en web beacons met uw e-mailadres en een individuele ID. Daarbij registreren wij wanneer u onze nieuwsbrief leest, op welke links u klikt en daaruit leiden wij uw persoonlijke interesses af.

3.6.2 Het doel van de verwerking van deze informatie is om de informatie te gebruiken om de nieuwsbrief af te stemmen op uw specifieke interesses.

3.6.3 De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, op grond waarvan persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. DK Company Online heeft er een gerechtvaardigd belang bij de nieuwsbrief af te stemmen op uw specifieke interesses.

3.7 Gedragsgerichtheid

3.7.1 Als u zich niet heeft aangemeld voor onze nieuwsbrieven, verzamelen wij informatie over uw gedrag en handelingen op onze websites, bijvoorbeeld waar u vandaan komt en waar u op klikt.

3.7.2 In dit geval gebruiken wij uitsluitend trackingmechanismen om de inhoud van onze website te meten, te analyseren en te personaliseren en niet voor profileringsdoeleinden.

3.7.3 De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, op grond waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt met het oog op de gerechtvaardigde belangen. Wij hebben een legitiem belang bij het aanpassen van de inhoud van onze website.

3.8 Aankopen in merkwinkels en retourzendingen

3.8.1 Als u online een aankoop doet via een van onze merkwinkels of goederen retourneert, verzamelt DK Company Online persoonsgegevens over u die relevant zijn om uw aankoop te voltooien, waaronder contact- en factuurgegevens, bestelnummer, datum van aankoop en bedrag.

3.8.2 Het verzamelen van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en DK Company Online gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van goederen en de afhandeling van retourzendingen. Dit gebeurt op basis van artikel 6(1)(b) GDPR en artikel 6(1)(c) GDPR, volgens welke wij verplicht zijn u een wettelijk recht op teruggave te verlenen en in dit kader uw teruggave te behandelen.

3.9 Wedstrijden

3.9.1 Als u deelneemt aan een wedstrijd via een van onze merkenshops, verzamelt DK Company Online persoonsgegevens over u die relevant zijn voor de afhandeling van uw deelname aan de wedstrijd. In dit verband verzamelen wij informatie over uw e-mailadres en uw naam.

3.9.2 Het doel van de verwerking van deze gegevens is om contact met u te kunnen opnemen als u een wedstrijd wint.

3.9.3 De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR, op grond waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt na toestemming.

 

4. Speciaal voor BON'A PARTE Members

4.1 Wanneer u lid wordt van onze klantenclub BON'A PARTE Members (hierna " BON'A PARTE Members") en gebruik maakt van de vele voordelen van BON'A PARTE Members of aankopen doet via uw lidmaatschap, verzamelt en verwerkt DK Company Online een aantal persoonsgegevens van u.

4.2 Profiel

4.2.1 Om lid te worden van BON'A PARTE Members, vereist DK Company Online dat u een profiel aanmaakt op de merkshop www.bonaparteshop.com.

4.2.2 De informatie die nodig is om een profiel aan te maken is: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en een wachtwoord.

4.2.3 Het verzamelen van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor het aanmaken van een profiel en voor de uitvoering van de tussen u en DK Company Online gesloten overeenkomst betreffende uw inschrijving bij BON'A PARTE Members. Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR, op grond waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt om een overeenkomst met u na te komen. Als u DK Company Online deze informatie niet wenst te verstrekken, kunt u geen profiel aanmaken.

4.3 Informatie over uw aankopen en het sparen van punten enz.

4.3.1 Wanneer u met een lidmaatschap van BON'A PARTE Members goederen tegen de volle prijs koopt en ingelogd bent, verzamelt DK Company Online informatie over uw aankopen en puntenopbouw.

4.3.2 De informatie die DK Company Online over u verzamelt is informatie over uw eerdere aankopen, inclusief ordernummer, aankoopdatum en bedrag, alsmede de lidmaatschapsstatus, uw saldo op de puntenrekening en of u punten tegoed heeft.

4.3.3 De informatie wordt verzameld om u in staat te stellen gebruik te maken van de vele voordelen van uw lidmaatschap van BON'A PARTE Members, waaronder het sparen van punten die u kunt gebruiken als korting op latere aankopen in de merkenshop.

4.3.4 Het verzamelen van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst tussen u en DK Company Online met betrekking tot uw gebruik van de vele voordelen van het lidmaatschap van BON'A PARTE Members na te komen. Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR.

4.4 Opslag van persoonsgegevens

4.4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u een profiel heeft bij BON'A PARTE Members.

4.4.2 Als u ons verzoekt uw profiel te verwijderen, zullen wij uw profiel en uw gegevens onmiddellijk verwijderen, maar niet later dan 48 uur nadat het verzoek tot verwijdering is ontvangen. Als we uw gegevens echter nodig hebben in een lopende zaak, worden uw gegevens pas verwijderd als de zaak is gesloten.

4.4.3 Uw profiel wordt automatisch verwijderd als u 2 jaar niet actief bent geweest in BON'A PARTE Members, bijvoorbeeld als u 2 jaar niet op uw profiel heeft ingelogd en u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven.

4.4.4 Voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden bewaart DK Company Online bepaalde persoonsgegevens tot 5 jaar na de verwijdering van uw profiel.

4.4.5 Bij het verwijderen van uw profiel en informatie wordt alle informatie die op uw profiel is geregistreerd en alle bijbehorende informatie, zoals aankoopgeschiedenis, die DK Company Online over u heeft verzameld, verwijderd. Daarna kan de informatie niet meer worden hersteld.

4.4.6 In gevallen waarin DK Company Online echter bewijs of een gegrond vermoeden heeft dat u strafrechtelijke wetten heeft overtreden in verband met het misbruik van uw lidmaatschap, bewaren wij uw gegevens tot 5 jaar nadat uw profiel is verwijderd of totdat de zaak met ons en eventuele overheidsinstanties is afgesloten.

4.5 Wijzigingen in het privacy beleid

4.5.1 U wordt op de hoogte gesteld van materiële wijzigingen in het Privacy beleid via het e-mailadres dat u bij de registratie bij BON'A PARTE Members heeft opgegeven en u krijgt de gelegenheid om het gewijzigde Privacy beleid te aanvaarden bij uw volgende aanmelding. Als u het gewijzigde Privacy beleid niet aanvaardt, kunt u niet langer lid zijn van BON'A PARTE Members en heeft DK Company Online het recht uw gegevens te verwijderen.

 

5. Ontvangers van persoonsgegevens

5.1 Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan externe partners die de gegevens namens ons verwerken. De informatie die wij over u hebben verzameld, wordt alleen gedeeld voor zover dat nodig is om de overeenkomst met elke samenwerkingsrelatie uit te voeren:

- Providers die helpen bij de technische werking van onze websites, met inbegrip van providers van hostingdiensten en oplossingen die de functionaliteit ondersteunen.

- Aanbieders die helpen bij marketingactiviteiten en communicatie met klanten.

- Leveranciers van analysetools die ons helpen ons bedrijf en uw klantervaring te optimaliseren.

- Partners die helpen bij de uitvoering van klantenservicediensten, waaronder de levering van goederen uit onze online winkels.

5.2 Deze partners zijn gegevensverwerkers en verwerken, in overeenstemming met onze instructies, persoonsgegevens waarvoor wij de gegevensbeheerder zijn.

5.3 De gegevensverwerkers mogen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van hun overeenkomst met ons en moeten de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. DK Company Online heeft met al onze gegevensverwerkers schriftelijke gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten.

5.4 Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met onze externe adviseurs, zoals accountants en advocaten, en met overheidsinstanties, als dit wettelijk vereist is.

 

6.  Overdracht of openbaarmaking aan derde landen

6.1 Om onze merkwinkels en andere gerelateerde diensten en faciliteiten aan u te kunnen leveren, maken wij gebruik van gegevensverwerkers die zich buiten de EU/EER kunnen bevinden. U kunt te allen tijde een actuele bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers en de rechtsgrondslag voor de doorgifte opvragen door contact op te nemen met [email protected].

6.2 Facebook and Instagram
Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk met Meta voor de informatie over jou die wordt verzameld wanneer je onze pagina's op Facebook en/of Instagram bezoekt. Dit betekent dat wij samen met Meta de verantwoordelijkheid moeten verdelen en bepalen om te voldoen aan de wetgeving inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt onze overeenkomst over gezamenlijke verantwoordelijkheid hier vinden: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Meta maakt gebruik van Insights op Facebook/Instagram om statistische informatie te verzamelen over het gedrag van bezoekers op de pagina, waaronder leeftijd, geslacht, relatiestatus, werk, levensstijl, interessegebieden, informatie over aankopen en geografische gegevens. Voor dit doel plaatst Meta cookies op jouw apparaat wanneer je Facebook/Instagram bezoekt. Elke cookie bevat een unieke identificatiecode die actief blijft gedurende een periode van twee jaar, tenzij ze vóór het verstrijken van deze periode worden verwijderd. Meta ontvangt, bewaart en verwerkt jouw persoonsgegevens via deze cookies. Wij ontvangen geaggregeerde resultaten van deze informatie. Je kunt meer lezen over het gebruik van cookies door Facebook/Instagram hier: https://m.facebook.com/policies/cookies/ en Politik om cookies | Hjælp til Instagram. Wij geven geen informatie over jou door die wij van Meta ontvangen. Meta kan echter informatie over jou

doorgeven aan derden. Je kunt hier meer over lezen in het gedeelte "hoe worden deze gegevens gedeeld" in hun Privacybeleid. Als je jouw cookies wilt verwijderen, kun je zien hoe dat moet via onze cookiebanner of je kunt contact opnemen met Meta. Meta verwerkt informatie over jou, zelfs als je geen account bij hen hebt. Je kunt hier meer over lezen: Metas politik om beskyttelse af personlige oplysninger – Sådan behandler og bruger Meta brugerdata | Center for privatindstillinger (facebook.com)

7.  Beveiliging

7.1 Wij hebben passende technische, organisatorische en fysieke maatregelen genomen om een niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming in Denemarken en de EU.

 

8.  Duur van de opslag

8.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat het voor ons niet langer noodzakelijk is om de gegevens te verwerken. In bepaalde situaties kan het moeilijk zijn de duur van deze periode te bepalen. Voor uw persoonsgegevens gelden de volgende bewaartermijnen:

Informatie over contact via e-mail:

- Bewaard tot zes maanden na het einde van de verwerking van uw aanvraag.

Informatie over het versturen van nieuwsbrieven:

- Bewaard zolang u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen en u zich hiervoor niet afmeldt.

Informatie met betrekking tot het IP-adres:

- Opgeslagen voor het lopende boekjaar en maximaal 5 jaar.         

Informatie over gebruiksgewoonten en gedragsgerichtheid:

-Hoe lang cookies op uw apparaat worden bewaard, varieert. De tijd wordt berekend vanaf de laatste keer dat u op de website was. Na afloop worden cookies automatisch verwijderd. U kunt meer lezen op onze website door op het icoon in de linkerhoek te klikken. U kunt cookies op uw computer, tablet of telefoon altijd verwijderen of weigeren via de instellingen in uw browser.                          

Aankoop- en retourinformatie

- Bewaard zolang het nodig is om de informatie te verwerken om aan de doeleinden van de verwerking te voldoen. Opgeslagen voor het lopende boekjaar en maximaal 5 jaar.                       

Informatie over deelname aan wedstrijden:

- In bewaring voor de duur van de wedstrijd. Als u niet als winnaar wordt getrokken, worden uw gegevens gewist. Als u als winnaar wordt getrokken, worden uw gegevens bewaard zo lang als nodig is om de verdeling van de prijzen uit te voeren en voor boekhoudkundige doeleinden tot 5 jaar na de verdeling.

8.2 Als wij uw persoonsgegevens moeten bewaren om onze legitieme belangen te beschermen, bijvoorbeeld in verband met juridische geschillen, behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens langer te bewaren en ten minste totdat het geschil is opgelost.

 

9.  Uw rechten

9.1 Als betrokkene heeft u op grond van de GDPR bepaalde rechten wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten wanneer wij persoonsgegevens over u verwerken.

9.2 Als u een of meer van uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, moet u schriftelijk contact met ons opnemen via het hierboven vermelde e-mailadres. Geef uw volledige naam en e-mailadres. U kunt worden gevraagd om aanvullend bewijs van uw identiteit.

9.3 In het algemeen kunt u uw rechten te allen tijde uitoefenen. De uitoefening van uw rechten mag echter geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen, in welk geval DK Company Online kan weigeren uw rechten geheel of gedeeltelijk na te leven.

9.4 Recht van toegang

9.4.1 Als betrokkene heeft u het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. Door contact met ons op te nemen, kunt u informatie krijgen over de categorieën persoonsgegevens die wij als verantwoordelijke voor de verwerking over u verwerken, de doeleinden van de verwerking, de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, enz.

9.4.2 Als u om extra kopieën van de verwerkte persoonsgegevens verzoekt, kunnen wij daarvoor kosten in rekening brengen. Als uw verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij kosten in rekening brengen voor het verstrekken van de informatie of uw verzoek weigeren.

9.5 Recht op correctie

9.5.1 U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren als deze onjuist of misleidend zijn. Als wij echter niet van mening zijn dat de gegevens onjuist zijn, zijn wij niet verplicht deze te corrigeren, maar moeten wij wel constateren dat u als betrokkene niet van mening bent dat de gegevens juist zijn.

9.6 Recht op wissen

9.6.1 In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als wij geen doel meer hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens of als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of op grond van artikel 6, lid 1, van de GDPR. Als wij echter legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering, zijn wij niet verplicht uw persoonsgegevens te wissen.

9.7 Recht op beperking van de verwerking

9.7.1 In bepaalde gevallen hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld als u de juistheid van de over u verzamelde persoonsgegevens betwist of als u op grond van artikel 6, lid 1, van de GDPR-bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen. In dat geval bewaren wij uw persoonsgegevens alleen totdat uw bezwaar is beoordeeld. Als wij de beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens opheffen, wordt u daarvan vooraf in kennis gesteld.

9.8 Recht van bezwaar

9.8.1 Om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking is gebaseerd op legitieme belangen zoals uiteengezet in artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR. Als u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij niet langer gerechtigd om uw persoonsgegevens te verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor verdere verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten of vrijheden, of de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

9.8.2 U heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt voor direct marketing doeleinden.

9.9 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

9.9.1 In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en om deze gegevens van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen. Dit recht is alleen van toepassing wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een contract overeenkomstig art. 6(1)(b) GDPR of uw toestemming overeenkomstig art. 6(1)(a) GDPR.

9.10 Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, met inbegrip van profilering

9.10.1 Uw persoonsgegevens zijn niet onderworpen aan besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering.

9.11 Recht om uw toestemming in te trekken

9.11.1 Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming voor toekomstige verwerking te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen.

 

10. Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

 

10.1 Als betrokkene kunt u een klacht indienen bij DK Company Online als verwerkingsverantwoordelijke als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U vindt onze contactgegevens hierboven.

10.2 U kunt altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509AJ Den Haag of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

11. Veranderingen

11.1 DK Company Online kan het Privacy beleid te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen. De laatste versie is altijd beschikbaar op onze websites.

 

12. Versie

12.1 Dit Privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt in september 2022 en vervangt alle eerder geldende Privacy beleidsregels.